מוקצה מחמת חסרון כיס.
הלכות שבת

מוקצה מחמת חסרון כיס.

מוקצה מחמת חסרון כיס. רציתי לדעת באילו אופנים מותר לטלטל מוקצה מחמת חסרון כיס, מה היא הגדרתו והאם יש מוקצה

קרא עוד ←
השמעת קול בשבת
הלכות שבת

השמעת קול בשבת

השמעת קול בשבת אסרו חכמים להשמיע בשבת קול שיר, בין בכלי נגינה בין בכלי כל שהוא, ויש אופנים שאסור להשמיע

קרא עוד ←
צביעה בשבת
הלכות שבת

צביעה בשבת

צביעה בשבת א) אסור מדרבנן לאישה להעביר צבע על פניה, כגון לצבוע שפתיה באודם או לכחול עיניה בשבת, משום איסור

קרא עוד ←
'ודבר דבר'
הלכות שבת

'ודבר דבר'

דיבורי חול בשבת: דרשו חז"ל את הפסוק: "מִמְּצוֹא חֶפְצְךְ וְדַבֵּר דָּבָר", שלא יהיה הדיבור בשבת כדיבור בחול. ויש דיבורים האסורים

קרא עוד ←
התינוקות והשבת
הלכות שבת

התינוקות והשבת

 התינוקות והשבת שאלה: האם מותר לרחוץ תינוקות בשבת? תשובה: אסור לאדם גדול להתרחץ במים חמים בשבת שהתחממו על ידי דוד

קרא עוד ←
מלאכת מבשל
הלכות שבת

מלאכת מבשל

מלאכת מבשל שאלה: האם מותר לשפוך מים רותחים לתוך מים צוננים בשבת? אישה שרוצה להכין אוכל לתינוק ורוצה לשפוך מן

קרא עוד ←
מלאכת בורר
הלכות שבת

מלאכת בורר

מלאכת בורר הקדמה: כידוע, אחת ממלאכות שבת זו מלאכת 'בורר'. בורר פירושו, מיון והפרדה בין דבר שאני רוצה בו עתה

קרא עוד ←
מים חמים בשבת
הלכות שבת

מים חמים בשבת

מים חמים בשבת שאלה: אישה הרוצה לרחוץ כלים בשבת (באופנים המותרים בשבת), או אישה הרוצה לרחוץ פניה, האם מותר לפתוח

קרא עוד ←
רפואה בשבת
הלכות שבת

רפואה בשבת

 רפואה בשבת הקדמה: כמה סוגי חולים הם: א) חולה שיש בו סכנה- חולה שאם לא ירפאו אותו, יסתכן למות, לכן

קרא עוד ←
קידוש במקום סעודה
הלכות שבת

קידוש במקום סעודה

קידוש במקום סעודה שאלה: מי שקידש בחדר אחד (כגון בסלון) ואכל בחדר אחר (כגון במרפסת), האם עשה כהוגן? ומה הדין

קרא עוד ←
דיני שעון שבת
הלכות שבת

דיני שעון שבת

דיני שעון שבת אחד המכשירים שהומצאו בדורנו, הוא שעון השבת. אין כמעט בית שלא משתמשים בשעון שבת בין לתאורת הבית

קרא עוד ←
זאת תורת היולדת
הלכות שבת

זאת תורת היולדת

 זאת תורת היולדת לצמצם מה שאפשר באיסורי שבת לפני השבת: אישה שהגיעה לחודש תשיעי להריונה וקרובה ללדת, ראוי שתכין כל

קרא עוד ←
דיני מוקצה
הלכות שבת

דיני מוקצה

 דיני מוקצה טעם איסור מוקצה: אחד מאיסורי שבת הוא איסור מוקצה ופירושו, שיש דברים שאסרו חכמים לטלטל בידו בשבת. ונאמרו

קרא עוד ←
הלכות שבת – מלכת קורע !
הלכות שבת

הלכות שבת – מלכת קורע !

 מלאכת קורע נכתוב הקדמה לדיני קריעה וממנה בע"ה יצאו לנו כמה דינים: המשנה במסכת ביצה (לב) אומרת: "אין שוברים את

קרא עוד ←
הלכות – ברכת שלג בשבת
הלכות שבת

הלכות – ברכת שלג בשבת

א) שאלה: האם מותר לרסק שלג בשבת?          תשובה: אסור לרסק שלג, ברד וקרח כדי שיזובו מימיהם, אבל מותר ליתן אותם

קרא עוד ←
הלכות שבת- הלכות מוקצה
הלכות שבת

הלכות שבת- הלכות מוקצה

טעם איסור מוקצה: אחד מאיסורי שבת הוא איסור מוקצה, ופירושו שיש דברים שאסרו חכמים לטלטל בידו בשבת . ונאמרו כמה

קרא עוד ←
הלכות שבת – מלאכת בורר
הלכות שבת

הלכות שבת – מלאכת בורר

מלאכת בורר להסיר לכלוך ממשקה: כוס משקה שנפל בו זבוב או לכלוך ורוצה להסירו בידו או ע"י כפית, יש אומרים

קרא עוד ←
הלכות שבת -הכנת סלטים בשבת
הלכות שבת

הלכות שבת -הכנת סלטים בשבת

הכנת סלטים בשבת לחתוך סלט דק: הרוצה להכין סלט ירקות או כל סלט אחר, צריכה להיזהר שלא תחתוך אותו דק

קרא עוד ←